Bạn đang ở: HomeGiới thiệuBan giám đốc

Ban giám đốc

Ton Thi Hong Thai

GIÁM ĐỐC

Bà: TÔN THỊ HỒNG THÁI

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai

Cử nhân Kinh tế


 

 

 

NGO DUC TUNG 001

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông: NGÔ ĐỨC TÙNG

Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

 

Bản đồ đến Trung Tâm