Bạn đang ở: HomeGiới thiệuPhòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Giám đốc:

+ Quản lý sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ hàng năm, quản lý tài sản công và các nguồn thu dịch vụ và thực hiện công tác thu chi, công tác thanh quyết toán theo quy định của Pháp Luật.

+ Hướng dẫn thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công,và hạch toán thu chi dich vụ đúng theo nghị định 43/ ND - CP thực hiện nhiệm vụ được giao có hiệu quả, tăng thu nhập hàng tháng, năm cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

+ Lập các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết với các đối tác, thực hiện công tác kế toán, công tác thủ quỹ của đơn vị.

+ Lập dự toán, tổng hợp kinh phí, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm theo hướng dẫn của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Xây dựng kế hoạch thu, chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ; đôn đốc, khai thác các nguồn thu, nguồn chi theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm và thực hiện các chế độ báo cáo theo hướng dẫn ngành cấp trên.

         + Thực hiện việc chi trả lương và chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi ích khác của cán bộ, viên chức và người lao động theo qui định hiện hành

 

Điện thoại liên hệ: 0613.948.788

 

Bản đồ đến Trung Tâm