Bạn đang ở: HomeGiới thiệuPhòng Nghiệp vụ Tổ chức Hội nghị, Sự kiện

Phòng nghiệp vụ Hội nghị và tổ chức Sự kiện

01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Giám đốc:

+ Tiếp xúc, giao dịch, khai thác khách hàng; triển khai thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phối hợp, trao đổi, cung cấp nội dung các giao dịch với khách hàng cho phòng Kế hoạch – Tài vụ để lập các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết giữa các đối tác khách hàng với cơ quan.

+ Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chương trình văn nghệ và các sự kiện theo kế hoạch hàng năm.

+ Báo cáo kịp thời với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các hợp đồng và các giao dịch với khách hàng.

Điện thoại liên hệ: 0613.948.732

Bản đồ đến Trung Tâm