Bạn đang ở: Home
Thứ tư, 19 Tháng 4 2023 10:27

THƯ MỜI Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục: Hạng mục thiết kế, dự toán & thi công trồng thảm cỏ, cây kiểng, bông hoa… khu vực mặt bằng khoảng 550m2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Căn cứ Biên bản số 47/BB-TTHN&TCSK ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm về việc thuê đơn vị thiết kế, dự toán & thi công trồng thảm cỏ, cây kiểng, bông hoa...cho khu vực mặt bằng khoảng 550m2,

Trên cơ sở hồ sơ tư vấn, báo giá của công ty TNHH Nhật Gia và Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục công việc cụ thể của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát khối lượng công việc thực tế (mô hình và thiết kế sản phẩm), tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể như sau:

I. Hạng mục: Thiết kế, dự toán & thi công trồng thảm cỏ, cây kiểng, bông hoa...cho khu vực mặt bằng khoảng 550m2

Số

TT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Cây Trâm ổi
Quy cách: 8 bầu/m2

Bầu

200

20.000

4,000,000

2

Cỏ lá gừng thái

M2

450

40,000

18,000,000

3

Chuối mỏ két

Quy cách: 20 bầu/m2

Bầu

500

7.000

3,500,000

4

Cây cau kiểng

Quy cách: cao 1m

Cây

6

200,000

1,200,000

5

Cây mua thái

Quy cách: cao 40-60 cm

Cây

6

200,000

1,200,000

6

Trang thái đỏ

Quy cách: cao 50 cm

Cây

30

50,000

1,500,000

7

Đất đen

M3

40

400,000

16,000,000

8

Phân tro trấu, xơ dừa

Bao

80

35,000

2,800,000

9

Phân bò

Bao

18

40,000

720,000

10

Tháo dỡ, bốc gạch, bóc lớp xi măng, đào hạ thấp mặt nền & vận chuyển xà bần, đất dư ra bên ngoài

M3

50

250,000

12,500,000

11

- Nhân công cải tạo đất: Bón phân bò, phân tro trấu, xơ dừa, đất đen.

- Nhân công trồng hoa, trồng cỏ, trồng cây kiểng.

- Nhân công tưới tiêu, chăm sóc & duy trì trong suốt thời gian (từ tháng 01/5/2023 đến 30/8/2023).

Công

80

350,000

28,000,000

 

Cộng

89.420.000

 

Thuế VAT 10%

8.942.000

 

Tổng cộng

98.362.000

II. Thời gian, cách thức và địa điểm nộp báo giá

1/ Từ ngày đăng Thông báo đến 08giờ 00phút ngày 25 tháng 4 năm 2023;

2/ Nộp gửi qua bưu điện hoặc nộp tại buổi mở chào giá công khai;

3/ Yêu cầu báo giá các đơn vị, cá nhân làm riêng cụ thể cho từng gói thầu, dán kín và đóng giáp lai phong bì;

4/ Địa điểm nộp báo giá: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

III. Thời gian và Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh công khai

1/ Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2023 (thứ Ba)

2/ Địa điểm: Tại phòng họp 01, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:                                                 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Báo Điện tử Đồng Nai (đăng tin);

- Trang Website của Trung tâm (đăng tin);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KHTV, HCQT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Dương Văn Nhân

Read 88 times Last modified on Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 10:40