Bạn đang ở: Home
Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 10:40

THƯ MỜI Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống trò chơi trẻ em và dụng cụ thể dục thể thao” & ”Quét vôi gốc cây, sơn nước gờ lề khuôn viên 2 bên hội trường; Thuê mướn nạo vét hệ thống thoát nước và duy tu bảo dưỡng định kỳ; In bảng nội quy công viên và biển cảnh báo, hướng dẫn ngoài công viên” tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Thông qua các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục công trình cụ thể của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể như sau:

      I. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống trò chơi trẻ em và dụng cụ thể dục thể thao.

Số

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I

HỆ THỐNG TRÒ CHƠI TRẺ EM

     

17.487.500

1

Bập bênh hai chỗ ngồi
Kích thước: 300x50x50cm
Hàn gia cố đế chân bê tông.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang (Việt nam): 1kg/1 bộ
Toàn bộ khung bằng sắt, ghế ngồi bằng nhựa.
Thay thế ghế ngồi nhựa đúc: 2 cái/bộ
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

3

1,200,000

3,600,000

2

Bập bênh 04 chỗ ngồi
Kích thước: 300x50x50cm
Hàn gia cố đế chân bê tông
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn hiệu Taiyang (Việt Nam): 1kg/1 bộ
Toàn bộ khung bằng sắt, ghế ngồi bằng nhựa
Thay ghế ngồi nhựa đúc: 4 cái
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

1

1,200,000

1,200,000

3

Thú nhún lò xo (Thay cái đã hư)
Thép và nhựa nguyên sinh HDPE cùng công nghệ sơn tĩnh điện
Bao gồm nhân công thực hiện

Cái

2

1,000,000

2,000,000

4

Đu quay mẫu giáo
Kích thước: 180x180x80cm 
Thay bạc đạn, siết bu lông, ốc vít
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Bạc đạn NSK 6206 DDUCM (Nhật): 2 cái/bộ, NSK 6202 DDUCM: 4 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 2kg
Toàn bộ khung bằng sắt
Thay bánh xe: 4 cái
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

1

1,200,000

1,200,000

5

Thiết bị xích đu
Kích thước: 600x100x210cm
Sơn lại toàn bộ khung xích đu, thay toàn bộ bạc đạc siết bu lông, ốc vít, lắp đặt thêm ghế ngồi xích đu bằng INOC 304.
Bạc đạn NSK 6202 ZZ (Nhật): 16 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 2kg/bộ
Toàn bộ khung bằng sắt.
Lắp đặt mới ghế ngồi xích đu bằng inox 304 bị hư: 01 cái/bộ
Thay dây xích bị hư
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

2,200,000

4,400,000

6

Cầu trượt liên hoàn ngoài trời
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 2kg.
Toàn bộ khung bằng sắt, cầu trượt bằng nhựa.
Thay mới 1 bộ trượt nhựa
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

1

2,050,000

2,050,000

7

Cầu trượt đơn
Kích thước: 200x65x150cm
Siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 0,5kg
Toàn bộ khung bằng sắt, cầu trượt bằng nhựa
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

1

537,500

537,500

8

Sơn cột leo lưới và những thiết bị còn lại trong khu vui chơi
Siết bu lông, ốc vít
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 4kg/bộ
Toàn bộ khung bằng sắt, cầu trượt bằng nhựa.
Thay tay cầm leo núi: 53 cái
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

1

2,500,000

2,500,000

II

DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO

     

41.440.000

1

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Máy tập đa chức năng
Kích thước: 180*124*170cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít, bàn đạp.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 2,5kg/bộ
Bạc đạn NSK 6204 DDUCM (Nhật): 4 cái/bộ
Toàn bộ khung bằng sắt.
Thay bàn đạp, thay cốt giữ bạc đạn
Bao gồm nhân công thực hiện.

bộ

1

2,100,000

2,100,000

2

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Tập xoay eo WA.ST. 013
Kích thước:123*110*136cm
Thay bạc đạn, siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k (Việt Nam): 2,5kg/bộ
Bạc đạn NSK 6206 DDUCM (Nhật): 6 cái/bộ
Thay cốt giữ bạc đạn
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

2

1,900,000

3,800,000

3

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Tập kéo tay WASC 035
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Bạc đạn NSK 6202 ZZ (Nhật): 10 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg /bộ
Kích thước: 206*199*186cm
Toàn bộ khung sắt, ghế và tựa lưng bằng nhựa
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

2

1,550,000

3,100,000

4

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - tập đạp chân WASC 033
Kích thước: 207*49*166cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Bạc đạn NSK 6204 DDUCM (Nhật): 4 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg /bộ
Thay tựa lưng ghế
Bao gồm nhân công thực hiện

bộ

2

1,900,000

3,800,000

5

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - tập chèo thuyền WASC 029
Kích thước: 257*99*119cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Bạc đạn NSK 6202 ZZ (Nhật): 10 cái/bộ.
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg/bộ.
Thay cốt giữ bạc đạn, thay miếng lót ghế.
Toàn bộ khung sắt, ghế và tựa lưng bằng nhựa.
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

2,250,000

4,500,000

6

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - tập đạp tròn WASC 025
Kích thước: 214*63*126cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Bạc đạn NSK 6206 DDUCM (Nhật): 4 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg/bộ
Thay cốt giữ bạc đạn
Toàn bộ khung bằng sắt
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,850,000

3,700,000

7

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - tập lưng bụng WA.ST 019
Kích thước: 188*124*65cm,
Thay bạc đạn, siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam):  2,5kg/bộ
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,287,500

2,575,000

8

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Tập khí công dưỡng sinh WA.ST.022
Kích thước: 116*115*154
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6204 (Nhật): 8 cái/bộ; NSK 6202 ZZ: 4 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 1,5kg/bộ
Toàn bộ khung bằng sắt
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,732,500

3,465,000

9

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Tập lướt sóng WA.ST 013
Kích thước: 100*85*126cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít. 
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6204 DDUCM (Nhật): 8 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 1,5kg/bộ
Thay cốt giữ bạc đạn
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,850,000

3,700,000

10

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục -Máy tập xe đạp
Kích thước:180*35*120cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít bàn đạp
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6206 DDUCM (Nhật): 4 cái/bộ
thay chân đạp
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg/bộ
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

1

1,900,000

1,900,000

11

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục -Máy tập trượt tuyết WASC 006
Kích thước:81*53*162cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít.
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6204 DDUCM(Nhật): 8 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg/bộ
Thay cốt giữ bạc đạn
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,850,000

3,700,000

12

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục -Tập đi bộ trên không WA.BH21204     
Kích thước:180*35*120
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6202 ZZ(Nhật): 10 cái/bộ
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 1,5kg/bộ
Thay cốt giữ bạc đạn
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

2

1,700,000

3,400,000

13

Kiểm tra sửa chữa thiết bị Thể dục - Máy tập toàn thân
Kích thước: 113x62x132cm
Thay bạc đạn siết bu lông, ốc vít
Phun sơn chống rỉ các mối hàn và sơn màu lại toàn bộ khung sắt 
Bạc đạn NSK 6202 ZZ (Nhật): 8 cái
Sơn Taiyang 2k, dung môi pha trộn (Việt Nam): 2kg
Thay cốt
Toàn bộ khung bằng sắt
Bao gồm nhân công thực hiện

Bộ

1

1,700,000

1,700,000

 

TỔNG CỘNG

     

58,927,500

 

VAT 8%

     

4,714,200

 

THÀNH TIỀN

     

63,641,700

               

II. Gói thầu: Quét vôi gốc cây, sơn nước gờ lề khuôn viên 2 bên hội trường; Thuê mướn nạo vét hệ thống thoát nước và duy tu bảo dưỡng định kỳ; In bảng nội quy công viên và biển cảnh báo, hướng dẫn ngoài công viên.

Số

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I

Sơn nước gờ lề khuôn viên 2 bên phía sau hội trường

     

19.980.000

1

Vệ sinh, trám trét gờ lề hai bên hông hội trường bằng vũa xi măng M75  Kích thước: (NxCxR): 20x20x20cm

m

740

2.000

1.480.000

2

Sơn nước gờ lề hai bên hông hội trường Sơn Donasa ngoài trời; Sơn 1 lớp lót + 2 lóp phủ, sơn màu trắng ngoài trời

m

740

25.000

18.500.000

II

Nạo vét hệ thống mương thoát nước và duy tu bảo dưỡng định kỳ

     

10.223.000

1

Vét đáy hố ga  Kích thước: 1,1x1,2x1,0 m

cái

4

60.000

240.000

2

Vét đáy hố ga  Kích thước: 0.45x0.60x0.8 m
Kích thước: 0.25x0.70x0.8 m

cái

37

45.000

1.665.000

3

Vét đáy hố ga
Kích thước: 0.25x0.70x0.8 m

cái

30

45.000

1.350.000

4

Đổ bê tông thành mương bị sụp lún (0,5*0,5*0,5)

m

24

145.000

3.480.000

 

Lát gạch ceramic 40x40

m2

9.6

185.000

1.776.000

 

Cán nền có lớp vữa dày 5cm  (1.2 m x 8m)

m2

9.6

95.000

912.000

 

Vận chuyển cặn rác và đi bỏ bằng xe ben 5m3 trên 7km

chuyến

1

800.000

800.000

III

In bảng nội quy công viên và các biển cảnh báo, hướng dẫn ngoài công viên

     

9.400.000

 

Bảng nội quy 2 mặt mới (Kt: 122cm x80cm)
- Đổ bê tông trụ sắt.
-Cột sắt phi 60mm cao 1,7m.
- Khung Alu 2 mặt .

Bộ

4

2.350.000

9.400.000

 

Cộng

39.603.000

 

Thuế VAT 8%

3.168.240

 

Tổng cộng

42.771.240

III. Thời gian, cách thức và địa điểm nộp báo giá

1/ Từ ngày đăng Thông báo đến 08giờ 00phút ngày 13 tháng 12 năm 2022;

2/ Nộp gửi qua bưu điện hoặc nộp tại buổi mở chào giá công khai;

3/ Các báo giá các đơn vị, cá nhân làm riêng cụ thể cho từng gói thầu được đóng giáp lai và niêm yết trong phong bì;

4/ Địa điểm nộp báo giá: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

IV. Thời gian và Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh công khai

1/ Thời gian: Ngày 13 tháng 12 năm 2022 (thứ Ba).

+ Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống trò chơi trẻ em và dụng cụ thể dục thể thao (t 08giờ 00phút đến 08giờ 30phút);

+ Gói thầu: Quét vôi gốc cây, sơn nước gờ lề khuôn viên 2 bên hội trường; Thuê mướn nạo vét hệ thống thoát nước và duy tu bảo dưỡng định kỳ; In bảng nội quy công viên và biển cảnh báo, hướng dẫn ngoài công viên. (t 08giờ 30phút đến 09giờ 00phút);

2/ Địa điểm: Tại phòng họp 01, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:                                                 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Báo Điện tử Đồng Nai (đăng tin);

- Trang Website của Trung tâm (đăng tin);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KHTV, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Ngô Đức Tùng

Read 93 times