Trung Tâm Hội Nghị và Tổ Chức Sự Kiện tỉnh Đồng Nai

Trung tâm Hội nghị và tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai là một đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước, trực thuộc Sở VHTTDL Đồng Nai, có chức năng tổ chức, phối hợp tổ chức Chợ hoa Tết hàng năm, các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện; phục vụ hội nghị, mít tinh, hội thảo, hội chợ – triển lãm do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức. Đồng thời, quản lý công viên công cộng phục vụ nhân dân đến vui chơi, giải trí. tổ chức và cung cấp các dịch vụ tổ chức hội nghị, sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ – triển lãm…v…v….

Kinh Nghiệm Tổ Chức Sự Kiện

Ẩm Thực

Review – Toplist

Tin Tức